செய்திகள்

சவாலாக நினைத்துப் பெண்களை ஆபாசமாகக் காணொளி எடுத்த நபர்

சவாலாக நினைத்துப் பெண்களை ஆபாசமாகக் காணொளி எடுத்த 61 வயது நபருப்பு 16 வாரச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூன் ஹெங் வா (Poon Heng Wah) 2017ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பெண்களை ஆபாசமாகக் காணொளிகள் எடுக்கத் தொடங்கினார்.

அதே ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அவர் காணொளி எடுத்தபோது பிடிபட்டார்.

அவர், நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 4 பெண்களைக் காணொளி எடுப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார் என்று நீதிமன்றத்தில் கூறப்பட்டது.

பெண்களின் மானத்திற்கு இழிவு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்துகொண்ட குற்றத்திற்காக அவருக்குத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

குறித்த நபர் செய்த குற்றத்திற்கு ஓர் ஆண்டு வரையிலான சிறைத்தண்டனை, அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular


colombotamil
To Top