செய்திகள்

பூஜை மணி எப்போது அடிக்கலாம்? எப்போது அடிக்கக்கூடாது?

பூஜை மணி

பூஜை மணி : கோயிலிலும் வீட்டிலும் பூஜைசெய்யும் போது மணி அடிப்பது வழக்கம். சாதாரண மணி தானே என நாம் எண்ணிவிடக் கூடாது.

மணி அடிப்பதால் உள்ள நன்மை மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பல உண்டு. மணி அடிப்பதிலும் பல வகை உண்டு.

மனியை எப்போதும் நம் இடது கையால் எடுக்கக் கூடாது. மணியை வலது கையில் எடுத்து பின்னர் இடது கையில் மாற்ற வேண்டும்.

அதே போல் மணியை கீழே வைக்கும் போதும் இடது கையால் வைக்காமல் வலது கையில் மாற்றி கீழே வைக்க வேண்டும்.

எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்:

  • தூபம் அல்லது சாம்பிராணி – ஊதுபத்தி – தசாங்கம் காண்பிக்கும் சமயத்தில்,
  • கற்பூர ஆரத்தி காண்பிக்கும் சமயத்தில்,
  • நெய்வேத்தியம் செய்யும் சமயத்தில்,
  • அபிஷேகம் செய்யும் சமயத்தில்,
  • எல்லா தீப ஆராதனைகளின் சமயத்தில் மணியை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular


colombotamil
To Top